“Conforme passen els anys més gent sap català, però menys el parlen”

Toni Moreno, va néixer l’any 1995. És un professor de llengua catalana i literatura de 3r i 4t d’ESO. També és professor de cicles formatius del mòdul de suport a la comunicació i del mòdul d’anglès tècnic. A més està graduat a la carrera d'història de l’art amb un minor en estudis clàssics.

Toni Moreno va néixer l’any 1995. És professor de llengua catalana i literatura de 3r i 4t d’ESO. També és professor de cicles formatius del mòdul de suport a la comunicació i del mòdul d’anglès tècnic. A més, està graduat a la carrera d’història de l’art amb un minor en estudis clàssics.

  • Et sembla bé que hagin eliminat la majoria accents diacrítics?

No. Crec que ha estat un canvi fort, ja que hem passat de tenir 150 accents diacrítics a només tenir-ne 15. Encara que les llengües evolucionin i tendeixin a la simplicitat en el moment que veig una paraula que abans havia sigut un accent diacrític i que ara no en porta em fa mal. Però al cap i a la fi és una cosa a la que ens haurem d’acostumar. 

  • Quina és la teva opinió sobre que el català va néixer com el llatí parlat vulgarment?

És una pregunta complicada. Sí que és veritat que la llengua mare del català és el llatí, i també hem evolucionat a partir d’ella. Dir que el català ha evolucionat del vulgar llatí – des d’un punt de vista d’una persona no lingüista – trobo que no és correcte. Aquesta evolució de qué parlem també ha estat produïda per molts altres factors com les migracions i l’influència d’altres cultures.

  • Creus que els ultims anys el català ha començat a parlar-se per més gent?

No. Al contrari. Crec que conforme passen els anys més gent sap català però menys el parlen. De fet només el 36% de Catalunya parla català i anem en descens. El fet de que la llengua que la majoria de joves utilitzin per relacionar-se sigui el castellà també afecta a que el nombre de parlants disminueixi.

  • Què penses sobre el fet de que es discrimini la gent per parlar català?

Sincerament jo crec que això és incorrecte. En la meva opinió ningú pot discriminar algú altre per parlar una llengua o una altra. Tampoc en sé de casos en els quals s’hagi discriminat algú per parlar català. Tot al contrari. Hi ha alguns casos que algú ha sigut discriminat per parlar castellà en llocs turístics de Catalunya. Però com ja he dit, aquest són molt escassos. 

  • Si al principi del català no es posaven accents, per què creus que ara sí que s’utilitzen?

Totes les llengües tenen una accentuació. A l’evolucionar la llengua ha passat per diverses fases. Probablement en l’antiguitat no s’escribien accents però és marcaven les síl·labes tòniques en el moment de parlar. Pompeu Fàbra el que va fer va ser agafar aquests accents que es marcaven alhora de parlar i passar-los a paper. Potser no calia posar totes aquelles normes però com he dit abans, la llengua tendeix a simplificar-se.

  • Què n’opines de que s’estiguin afegint molts barbarismes a l’idioma?

Al viure en una societat bilingüe és molt normal que afegim paraules castellanitzades o neologismes anglesos. Molts d’aquest barmerismes ja els utilitzem a la nostra vida quotidiana, encara que no tots són del tot correctes. Per tant s’acostumen a utilitzar en converses entre amics o família, en canvi no és correcte utilitzar-los a converses més series. Personalment, opino que hauríem de tenir un mínim coneixement d’aquests barbarismes per tal de no utilitzar-los en llocs importants.

  • Què n’opines de l’expressió, la llengua pateix un canvi constant?

Totes les llengües no són hieratiques, són una entitat viva que va canviant segons els seus parlants. Les persones que parlen aquesta llengua van afegint o van traient més paraules o menys. Les entitats de la llengua son les encarregades d’afegir paraules. Tot queda al criteri d’un grup de persones intel·lectuals i lingüistes que son les que tenen un bon criteri per fer que aquesta llengua que canvia constantment es pugui anar adaptant als temps que corren.

close

El més recent